piatok 8. mája 2020

🦢 ⚏ Taijiquan ☯ 🐅

                        Bojové umenie Tai Chi


Za posledné roky od návratu z hôr Wudang som sa snažil viac preniknúť do tajov vnútorného bojového umenia Taijiquan (vyslovte ako Taj-či-čuan) a v tomto článku vám chcem odhaliť k čomu som dospel vlastným cvičením a porozumením. Taiji alebo Tai Chi považujem za najohrozenejšie bojové umenie, ktoré paradoxne cvičí najviac ľudí na svete. Uvádza sa, že viac ako 300 miliónov ľudí po celom svete cvičí  nejakú formu Tai Chi. O bojovom umení Tai Chi, správne Taijiquan koluje po internete obrovské množstvo nepravdivých a zavádzajúcich informácií. Je to bojové umenie z ktorého sa vytráca jeho esencia a preto je extrémne náročné nájsť dobrého učiteľa. Ja som mal mimoriadne šťastie, že som v Číne stretol svojho Majstra a bojové Tai Chi prišiel demonštrovať Majster Zhao, ktorý mi dal lekciu na akú v živote nezabudnem a úplne ma fascinoval bojovým umením Taijiquan.  

Než sa dostanem ďalej, najprv treba vysvetliť čo vlastne Tai Chi predstavuje. Bojové umenia rozdeľujeme na vonkajšie a vnútorné štýly. Vonkajšie štýly používajú hrubú silu a vždy "stretnú" prichádzajúcu silu silou. Medzi vonkajšie štýly patria napr. Karate, Thajský box aj klasický Box, Kickbox a Shaolin Kung Fu. Vonkajšie štýly používajú najmä svaly a izolované pohyby. Nesústredia sa na to čo sa deje vo vnútri tela, ale na to čo sa deje navonok. Vnútorné štýly používajú jemnú silu a hrubú silu vždy "stretnú" jemnou silou a útok presmerujú alebo prichádzajúcu silu vrátia protivníkovi. Medzi vnútorné štýly patria napr. Taijiquan, Wudang Kung Fu, Aikido a Judo. Vnútorné štýly používajú vždy pohyby celého tela, nikdy sa nehýbe iba jedna časť. Vnútorné štýly používajú vnútornú silu, ktorá je protivníkovi skrytá a nedokáže na ňu reagovať ani zistiť z ktorej časti vášho tela k nemu prišla. 

Hory Wudang sú kolískou vnútorných štýlov Kung Fu a Taijiquan. Bol to legendárny taoistický mních Zhang Sanfeng kto vytvoril v 13. storočí Tai Chi na základe pozorovania súboja vtáka s hadom. Tieto bojové umenia sú preto tak efektívne, lebo vychádzajú z pozorovania pohybov zvierat a prirodzených cyklov v prírode. Zvieratá majú v porovnaní s nami obrovské fyzické výhody, ktoré získavali počas miliónov rokov. Navyše doviedli systém útoku, boja a úniku k dokonalosti. Vždy majú najčistejší úmysel a žijú na 100% v prítomnosti. Ich telá nie sú degradované negatívnymi emóciami, chamtivosťou, sedením, nadváhou a nesprávnym stravovaním. Naplňujú svoj potenciál v prírode a nasledujú Tao. Ľudia avšak idú proti prirodzenosti a proti prúdu života.  

Zhang Sanfeng - taoistický mních, ktorý vytvoril bojové umenie Taijiquan. Jeho socha v horách Wudang v Číne.


Môj názor je, že princípy Tai Chi sú ešte oveľa staršie než cca 800 rokov. Hovorí sa, že všetko Tai Chi je QiGong (vysl. ČiGong), ale nie všetok QiGong je Tai Chi. QiGong používajúci pohyby zvierat považujem za priameho a pradávneho predchodcu Tai Chi. QiGong bol známy v Číne už 4 000 rokov pred Kristom a možno aj oveľa dávnejšie. To sa už nikdy nedozvieme, ale jedno je isté. Najstaršie bojové umenia vznikli pozorovaním pohybov rôznych zvierat v prírode a pochopením ich úmyslu pri naťahovaní tela, vzlietaní, hýbaní sa v priestore, pri postojoch, zakrádaní sa, spôsobe lovu, pri súbojoch a pod. Každé zviera má ducha. Keď ho stelesníme napodobením pohybov v cvičení, dokáže to zmeniť spôsob akým vnímame realitu a pozitívne ovplyvniť energiu, emócie a orgány. Tieto pohyby boli napodobňované a vznikli prvé bojové UMENIA. O umení píšem preto, lebo už aj praveký človek vedel určite statne bojovať, ale tu sa nedá ešte hovoriť o bojovom umení. QiGong, ktorý v sebe obsahuje bojové aplikácie je v podstate identický s Tai Chi, pretože používa rovnaké princípy. Napríklad QiGong Žeriava je charakteristický ladnými a elegantnými pohybmi a dokáže upokojiť našu myseľ a srdce. Keď preberieme na seba vlastnosti Žeriava, tak nám dokáže dodať vnútorný pokoj, sústredenosť, flexibilitu a dokonalú rovnováhu státia na jednej nohe. Všetky tieto vlastnosti sú v boji, ale aj v živote mimoriadne dôležité. Musíte klásť dôraz na každý pohyb a naplno ho precítiť vnútri tela. Vaša myseľ riadi energiu Qi a energia Qi riadi pohyb tela. Qi alebo Chi je životná sila, ktorá prúdi vo všetkom živom, robí nás živými a určuje tvar.  Tai Chi je reprezentované známym symbolom kruhu ☯, ktorý je vo veľkej väčšine sveta vnímaný ako Yin a Yang. Tieto dve protikladné energie dostaneme ale až ich oddelením od seba a preto je správny výraz pre tento symbol Tai Chi. Keď na vás niekto zaútočí hrubou silou (Yang), musíte na ňu zareagovať jemnou silou (Yin). Keď sa protivník hýbe, vy stojíte pokojne a uzemnene ako tiger čakajúci v dlhej tráve ale pripravený zaútočiť. Keď sa protivník zaviaže určitému pohybu - napr. úder alebo kop, tak v momente je limitovaný už iba na daný pohyb a nemôže ho počas jeho priebehu zmeniť. Tento princíp sa nazýva v Tai Chi ako bojovanie proti pohybu pokojom. Keď stojíte v správnom postoji a nehybne čakáte na útok, tak máte oveľa viac možností ako zareagovať. Pri roundhouse kope môžete jednoducho uhnúť do strany a eliminovať z kopu všetku jeho silu. Pri údere je to rovnaké. Taktiež sa môžete pohnúť všetkými smermi, no protivník iba jedným, lebo práve prebieha jeho útok, ktorému sa zaviazal. Keď sa zas protivník zastaví, vy zaútočíte rýchlo a zdrvujúco ako keď tiger loví svoju korisť. 
Všetky bojové umenia sú niečím špecifickým charakteristické a každé bojové umenie má svoju oblasť expertízy. Karate je umenie "prázdnej ruky", ale aj silných kopov,  Taekwondo je umenie rýchlych a zložitých kopov, Judo je umenie prehadzovania, Muay Thai je umenie "8 končatín", Ninjutsu je umenie neviditeľnosti a špionáže, Tai Chi je umenie odtlačenia a odhodenia. Toto je samozrejme len veľmi povrchný popis funkcií niektorých bojových umení, ale v nasledujúcich odsekoch sa vám pokúsim popísať ako vnímam bojové umenie Taijiquan. V tomto článku používam často termín Tai Chi a to len kvôli jednoduchosti a známosti tohto termínu po celom svete. 

Tai Chi je bojové umenie, ktoré ma najdokonalejšie pochopenie mechaniky ľudského tela a najhlbšie porozumenie transferu energie a znalosti odkiaľ pochádza sila. V úvode som spomínal, že to je najohrozenejšie bojové umenie. Je to tak preto, lebo sa z Tai Chi vytráca jeho bojový aspekt a degeneruje do relaxačného cvičenia v parku. Pokiaľ chcete iba relaxovať, tak nemusíte o Tai Chi nič vedieť a len začnete jemne mávať rukami a pomaly sa pohybovať a to je celé. Zvládne to úplne každý. Lenže takéto cvičenie nemá žiadny význam, nie je v ňom úmysel a porozumenie jednotlivých pohybov. Bez úmyslu nie je ani energie. Tai Chi bolo vždy bojové umenie určené na sebaobranu a zdravotný benefit bol jeho vedľajší produkt. Úmysel (Intention) je v bojových umeniach jedna z najdôležitejších vecí. Dám vám jeden príklad na vysvetlenie. Predstavte si niekoho kto cvičí napr. tanec, alebo gymnastiku a má mimoriadne vycvičenú flexibilitu tela. Dokáže spraviť šnúru, premety a pod. Teraz ukážete tejto osobe jednoduchý kop z Kung Fu. Skúsi ho zopakovať, ale ten kop je prázdny a bez bojového ducha, pomalý, alebo pripomína iba nejakú formu aerobiku. Pritom fyzické predpoklady má tento človek dokonale vyvinuté na zvládnutie kopu. A tu prichádza do hry práve úmysel - intention. Vy musíte tomu kopu dať zmysel a otvoriť predstavivosť. Myseľ riadi energiu Chi a Chi riadi pohyby tela. Musíte si predstaviť dávne generácie bojovníkov pred vami a nasledovať ich odkaz. Musíte si predstaviť vášho protivníka priamo pred vami a musíte zaútočiť. Vtedy sa kop stane skutočne kopom. To je to, čo oddeľuje gymnastu od bojovníka. Musíte posilniť svojho ducha, vyvolať ducha tigra a žeriava a nechať ich viesť vás na vašej ceste. V Tai Chi sú rovnako ako v Kung Fu najdôležitejšie základy. Bez dobrých základov sa zosypete ako domček z kariet a nebudete mať silné korene, dobrú flexibilitu a správne postoje. Nebudete schopný pretaviť úmysel do reality kvôli limitácii tela. Rozdiel medzi Tai Chi a Kung Fu je najmä v rýchlosti. V Tai Chi sú všetky pohyby pomalé a jemné a v Kung Fu sú pomalé aj rýchle, jemné aj tvrdé. To neznamená, že v boji urobíte daný pohyb pomaly. Urobíte ho veľmi rýchlo, ale vo svete bojových umení hovoríme, že keď niečo neviete urobiť pomaly, tak to neviete urobiť ani rýchlo. Extrémne dôležité je v Tai Chi sa naučiť ako prepojiť jednotlivé časti tela a poslať cez ne energiu zo zeme von cez dlaň ruky. Všetka energia pramení zo zeme a z rotácie bokov tela. Ak sa pokúsite niekoho odtlačiť iba silou rúk, tak ihneď bude jeho nervový systém vedieť, že na tento bod tlačí sila a bude vedieť proti nej odolávať. Ak však máte v sebe Tai Chi, tak dlaň priložená na telo protivníka bude len ako vypnutá hadica, cez ktorú zrazu vyletí silný prúd energie akýmkoľvek                 
 smerom. Energia ide zo zeme cez chodidlo do nohy, z nohy do bokov, z bokov do chrbtice a trupu a odtiaľ do rúk. Všetky tieto pohyby sa musia diať za úplnej relaxácie hornej časti tela. V Tai Chi môžete napríklad tlačiť protivníka jedným smerom, ale v mysli a vnútri tela tlačíte úplne iným smerom. V hlave aj v tele protivníka to vytvorí zmätok a jeho nervový systém bude spať a narušíte jeho rovnováhu. Tai Chi je o zničení centra rovnováhy útočníka. Skutočné Tai Chi je bez formy a je spontánne. Skutočný Tai Chi majster dokáže zareagovať na akýkoľvek útok, pretože je vnútri tela v štádiu Wuji. Hovorí sa, že z Wuji pramení Taiji. Wuji je stav prázdnoty, ešte pred diferenciáciou dvoch energií. Skutočný Tai Chi majster je vždy "prázdny" a vždy pripravený a dokáže zareagovať bleskurýchlou zmenou vedomia a postojov.  Ďalším kľúčovým princípom je v Tai Chi uvoľnenie tela. Ak sme neustále v napätí - psychickom alebo fyzickom, tak životná energia nemôže voľne plynúť v dráhach - meridiánoch a vznikajú blokády a následkom toho prepuknú rôzne choroby kostrového systému ale aj orgánov.  S časom a tréningom sa naučíte sústrediť vo vnútri. Všetko vnímanie sveta je totiž uložené vo vašom vedomí. Každý človek, zviera, rastlina - každý živý tvor je samostatným vesmírom z ktorého pramení vnímanie všetkej okolitej reality. Realita je ako zrkadlo odrážajúce náš vnútorný stav. Preto je mimoriadne dôležité vyvinúť vnútorné sústredenie a vnútornú senzitivitu, aby ste mohli vnímať aj tie najjemnejšie zmeny vo vašom tele a aby ste vnímali vaše prepojenie s prírodou, zvieratami, rastlinami, ale aj s neživými súčasťami prírody. Hovorí sa: Kto vskutku ovládol svoj život, prechádza zemou a nemusí sa vyhýbať tigrovi ani nosorožcovi. Vnútri živých organizmov je akoby celý vesmír zložený z triliónov buniek a miliárd neurónov atď.  Každá bunka žije pritom vlastný život, má vlastný tvar a štruktúru a plní svoju funkciu. Toto je tá vrstevnatosť vesmíru, kedy môžeme ísť od najväčších organizmov až po tie najmenšie a všade nájdeme unikátny svet, ktorého obyvatelia ani netušia, že čo všetko žije nad nimi a pod nimi. Cesty Taa a premien sú nekonečné, nevyčerpateľné a neopísateľné, ale dajú sa rozpoznať a dá sa s nimi žiť v súlade. 
Tai Chi a Kung Fu sú o prirodzenosti pohybov. Správne prevedený pohyb v Tai Chi pripomína šľahnutie bičom, alebo natiahnutie luku a vystrelenie. Pripomína mi to, akoby ste nabili telo vytočením bokov počas dobre uzemneného postoja a potom vystrelili energiu von. Vaše telo musí byť ako napnutý luk. Keď je luk napnutý, dostáva sa vrchný koniec dole a spodný nahor. Rovnako tak konajú aj nebesá a uberajú tam, kde je nadbytok a pridávajú tam, kde je nedostatok. Cesta človeka nie je taká: On uberá tam, kde je nedostatok a pridáva tam, kde je nadbytok.Na internete je množstvo videí demonštrujúcich Tai Chi, ale mám problém s tým, keď daní učitelia zaobaľujú Tai Chi do termínov, ktorým bežný človek nerozumie a nemajú záujem ľudí niečo skutočne naučiť. Iba demonštrujú svoju silu, ale neprezradia ako to robia. Preto mám pocit, že internetom koluje kopa dezinformácii o Tai Chi a jeho skutočnom využití v boji. V Tai Chi existuje veľké množstvo postojov a pohybov, ktoré sa neznalému človeku javia ako kúzelnícke triky. A pamätajte si že, kúzelník nikdy svoje triky nikomu neodhalí. A toto je vec, ktorá sa mi v Tai Chi nepáči. Keď veľakrát aj skúsení cvičenci alebo učitelia berú ťažké peniaze za semináre Tai Chi a pritom záujemcov nič nenaučia, len demonštrujú svoje triky a zabalia umenie Taijiquan do termínov, ktorým nikto nerozumie. Predstavte si, že vás chce niekto odstrčiť. Automatická reakcia našej už neprirodzenej mysle je tlačiť silou proti prichádzajúcej sile.  Lenže keď ste uvoľnení a bojujete jemnosťou proti tvrdosti, tak stačí len zabudnúť na ruku ktorá do vás tlačí, nenapnúť torzo tela a proste sa nezaprieť do prichádzajúceho útoku, ale len ho nechať prepadnúť do prázdnoty jemným vytočením bokov. Musíte byť ako prúdiaca voda v rieke, ktorá keď narazí na kameň, tak ho neprerazí, iba začne tiecť okolo neho. Príroda sa nikam neponáhľa a aj tak je všetko dokonané. 

Kto dokáže viesť, nevrhá sa dopredu.
Kto dokáže bojovať, nepozná hnevu.
Kto dokáže víťaziť nad nepriateľom, nesúperí s ním.
Kto dokáže používať ľudí, drží sa naspodku.
To je sila nesúperenia,
to je schopnosť používať ľudí,
to je spoločenstvo s nebesami:
dávnoveku najvyšší cieľ.
       

Múdry vojvodca hovorí:
Lepšie je robiť hosťa než pána.
Lepšie je ustúpiť o stopu dozadu
než postúpiť o palec vpred.
Tomu sa hovorí: pochodovať bez chôdze,
zatlačiť, a predsa nepohnúť pažami,
vrhať sa v boj, a predsa neútočiť,
pevne držať, a predsa nepotrebovať zbraň.
nie je väčšieho nešťastia než ľahkovážne útočiť.
Kto ľahkovážne útočí, stráca ľahko tri poklady: súcit, skromnosť a pokoru.   


Súcit, skromnosť a pokora nie sú len tri poklady Taoizmu, ale sú to aj tri poklady skutočných bojových umení. Kultivácia morálky a charakteru je pre bojové umenia tak dôležitá, ako je voda dôležitá pre ryby. Je jednoduché naučiť sa bojovať. Čo vám je to ale platné ak ste zlý človek ? Vtedy sa stávate iba nebezpečný pre spoločnosť a aj pre seba. Váš hnev a vnútorný nepokoj vám ovládne život a budete ako zakalená a rozbúrená rieka, ktorá so sebou strhne čo jej príde do cesty. Týmto sa dostávam ku svojmu budúcemu článku na ktorý sa môžte tešiť a jeho hlavnou témou bude rozdiel medzi bojovými športami a bojovými umeniami, kde vám okrem iného prezradím v čom sú bojové športy neprirodzené a na čo všetko zbytočne mrhajú drahocennú energiu.      

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára